JUHTPÕHIMÕTTED

Tritech OÜ juhtkond on sõnastanud ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted järgmiselt:

  • Me toodame kliendi nõuetele vastavaid või nõudeid ületavaid tooteid;
  • Me peame kinni tarnetähtaegadest;
  • Parendame pidevalt efektiivsust, kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi kõikides protsessides;
  • Rakendame keskkonnasõbralikke tootmis-ja abiprotsesse;
  • Püüame võimaluse korral kasutada materjalide ringlussevõtmist ja taaskasutamist ning energia ja muude ressursside säästmist;
  • Kasutame ressursse efektiivselt ja seeläbi vähendame mõju keskkonnale;
  • Oma tegevustes lähtume kehtivatest seadusandlustest, õigusaktidest.